HER VELGER DU KURS UT I FRA TRINN

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i grunnskolen i Kongsberg kommune.
Kursene er sortert etter trinnet eleven går i våren 2021.

1. TRINN

2. TRINN

3. TRINN

4. TRINN

5. TRINN

6. TRINN

7. TRINN

8. TRINN

9. TRINN

10. TRINN

Grunnskole for voksne