Kjell Innocode TEST: Aktiviteter
for 10. trinn

Dette er aktivitetene for elever som
går i 10. klasse våren 2021

UKE 25

UKE 26

UKE 31

UKE 32