SORTER KURSENE ETTER UKE

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i Drammen kommune som skal begynne på 4.- 10. trinn høsten 2021.