Personvernerklæring skole

Formål

Formålet med erklæringen er å informere om hvordan Oppvekstkontoret og grunnskolene i Kongsberg kommune samler inn og behandler personopplysninger, samt hvordan personvernet ivaretas. Behandlingsansvarlig er Kongsberg kommune, og kommunen har ansvaret for lagring og bruk av dine personopplysninger.

For detaljer se Kongsberg kommunes personvernerklæring

Formål med behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personvernopplysninger er å knytte elever til riktig skole ut ifra bostedsadresse, knytte elever til klasser og grupper, samle inn resultater fra nasjonale prøver og andre kartlegginger og sette karakterer og orden/oppførsel til vitnemål etter endt grunnskole,

Dine rettigheter

Du har rettigheter i forhold til dine personopplysninger som beskrevet i GDPR kapittel 3:

 • Du har rett til informasjon om hvilke opplysninger kommunen behandler og hva de brukes til
 • Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg
 • Du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger
 • Du kan be om at unødvendige opplysninger om deg selv slettes
 • Innsyn i opplysninger som er registrert på deg kan fås ved skriftlig henvendelse til Kongsberg kommune

Opplysninger som blir behandlet

Kommunen behandler følgende opplysninger:

 • Navn, fødselsnummer og adresse
 • Klasse- og gruppetilhørighet
 • Prøve- og kartleggingsresultater
 • Fagkarakterer og orden/oppførsel
 • IOP
 • Relevante helseopplysninger

Kilder

Kommunen innhenter opplysninger fra

 • Den registrerte
 • Folkeregistreret
 • Andre, i samsvar med eventuelle fullmakter

Mottakere

Kongsberg kommune utleverer opplysninger i samsvar med lov og forskrift til:

 • Utdanningsdirektoratet
 • Fylkeskommune, Samordnet opptak

Lagring

Opplysningene vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt», Videre oppbevaring og lagring av personopplysninger skjer i henhold til arkivlovgivningen og annen særlovgivning.