Sommerskolen 2021
LES DETTE
FØR DU SØKER

UKE 25, 26, 31 og 32

GÅ TIL PROGRAM PER TRINN

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Grunnskole for voksne

Les dette før du søker

Sommerskolen Kongsberg er et gratis aktivitetstilbud i sommerferien for alle elever i private og kommunale grunnskoler i Kongsberg kommune, trinn 1-10 inneværende skoleår.

Sommerskolen tilbyr et variert utvalg av morsomme, lærerike, praktisk-faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter og kurs innenfor mange ulike områder og fag; idrett, kultur, gaming, teknologi, friluftsliv, kunst etc.

Datoen som er oppgitt for hvert kurs, angir kursets startdato. Varigheten på kurset står beskrevet i overskriften. Der det står uke 25, vil kurset gå mandag til fredag. For kurs med kortere varighet, står aktuelle dager oppgitt i overskriften. Det vil være samme start- og sluttidspunkt hver dag.

Tilbudet arrangeres av Kongsberg kommune med støtte fra Regjeringen for å kompensere for elevers tapte læring under Covid-19 pandemien.

Kursene varer fra 1 til 5 dager. De er fordelt i uke 25, 26, 31 og 32.

Sommerskolen er kun for elever bosatt i Kongsberg kommune.

Det er plassbegrensninger på kursene. Dersom det er flere søkere enn det er plass til, vil administrasjonen i Sommerskolen foreta en trekning. Vi kan ikke garantere at alle får plass.

Vi fordeler plassene etter påmeldingsfristens utløp 2. juni. Alle som har søkt, får tilbakemelding når plassene er fordelt.

Det er mulig å melde seg på inntil 3 kurs, men vi vil prioritere at alle får tilbud om minst ett kurs, før noen får plass på flere kurs.

Det er av tekniske årsaker ikke mulig å legge inn flere søknader med samme e-post til ett og samme kurs. Hvis du ønsker å søke om plass for flere barn på samme kurs, må det gjøres egen påmelding for hver av barna. Det må benyttes ulike e-post adresser for hvert av barna.

Sommerskolens kurs arrangeres av både interne og eksterne kursholdere. Etter at plassene er fordelt, vil videre kommunikasjon og informasjon rundt det enkelte kurset foregå direkte mellom kursholder og foresatt/elev. Kontaktinformasjon til aktivitetsleder er beskrevet under hvert enkelt kurs.

Dersom eleven blir tildelt plass, anser vi påmeldingen som bindende, for å unngå at kursplasser blir stående tomme. Skulle det likevel oppstå forhold som gjør at eleven ikke kan delta, oppfordrer vi foresatte til å gi beskjed til prosjektleder snarlig, slik at vi kan tilby plassen til elever som står på venteliste.

Dersom det foreligger spesielle behov som ikke kan løses direkte med kursholder, eller dersom det oppstår uforutsette problemer eller hendelser, ta kontakt med ansvarlig for Sommerskolen i Kongsberg kommune, Steffen Ruud: sommerskolen@kongsberg.kommune.no eller tlf. 48 16 64 60.

Sommerskolen tar forbehold om at det kan forekomme feil på påmeldingssidene.

Elever som deltar på Sommerskolen, er definert som elever i kommunens grunnskole under gjennomføringen av kurset. Lover og regelverk for grunnskoler er derfor gjeldende. Kurset skal være politisk, religiøst, etnisk, kjønnsmessig og på alle andre måter nøytralt. Elever som deltar på kurset, er forsikret gjennom kommunens avtaler.

Sommerskolen forbeholder seg retten til å avlyse kurs på lang eller kort varsel, flytte kurs, endre innhold eller lengde på kurs eller tilby elever plass på andre uker/kurs for å fylle opp ved lav påmelding. Dette gjelder også dersom tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien eller andre uforutsette forhold gjør dette nødvendig.

Kursene gjennomføres etter de til enhver tid gjeldene nasjonale, regionale og lokale smittevernreglene, samt grunnskolenes smittevernveiledere og eventuelle særforbunds egne smittevernregler.

Personvern: Ved å sende inn påmelding godtar du Kongsberg kommune og Sommerskolens retningslinjer for bruk av personopplysninger