Sommerskolen 2024
LES DETTE
FØR DU SØKER

UKE 26, 32 og 33

Musikk

Teknologi

Film

Natur og bevegelse

Velkommen til sommerskolen Kongsberg

Sommerskolen Kongsberg er et gratis aktivitetstilbud i sommerferien for alle elever i private og kommunale grunnskoler i Kongsberg kommune, 4.-6. trinn inneværende skoleår. 2 av kursene tilbys fra 2. trinn. Tilbudet arrangeres av Kongsberg kommune, Kultur og velferd. Sommerskolen er kun for elever bosatt i Kongsberg kommune.

Sommerskolen tilbyr et variert utvalg av morsomme, lærerike, praktisk-faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter og kurs innenfor områdene: musikk, teknologi, film, kunst, natur og bevegelse.

  • Datoen som er oppgitt for hvert kurs, er kursets startdato.  Alle kursene varer i 5 dager og det vil være samme start- og sluttidspunkt hver dag.. De er fordelt i uke 26, 32 og 33.
  • Det er mulig å melde seg på inntil 3 kurs. Vi vil prioritere at alle får tilbud om minst ett kurs, før noen får plass på flere kurs. Husk at du må skrive prioritet på kurset når du søker.
  • Det er plassbegrensninger på kursene. Dersom det er flere søkere enn det er plass til, vil administrasjonen i Sommerskolen foreta en loddtrekning. Vi kan ikke garantere at alle får plass.
  • Vi fordeler plassene etter påmeldingsfristens utløp 5.mai. Alle som har søkt, får beskjed når plassene er fordelt, seinest 30.mai.
  • Hvis du ønsker å søke om plass for flere barn på samme kurs, må det gjøres egen påmelding for hver av barna. Det må benyttes ulike e-post adresser for hvert av barna. Det er av tekniske årsaker ikke mulig å legge inn flere søknader med samme e-post til ett og samme kurs.

Sommerskolens kurs arrangeres av både interne og eksterne kursholdere. Etter at plassene er fordelt, vil videre kommunikasjon og informasjon som gjelder det enkelte kurset foregå direkte mellom kursholder og foresatt/elev. Kontaktinformasjon til aktivitetsleder er beskrevet under hvert enkelt kurs.

Dersom eleven blir tildelt plass, anser vi påmeldingen som bindende, for å unngå at kursplasser blir stående tomme. Skulle det likevel oppstå forhold som gjør at eleven ikke kan delta, ber vi foresatte om å gi beskjed til Sommerskolen så fort som mulig, slik at vi kan tilby plassen til elever som står på venteliste.

Dersom det foreligger spesielle behov som ikke kan løses direkte med kursholder, eller dersom det oppstår uforutsette problemer eller hendelser, ta kontakt med ansvarlig for Sommerskolen i Kongsberg kommune.

Sommerskolen tar forbehold om at det kan forekomme feil på påmeldingssidene.

Elever som deltar på Sommerskolen, er definert som elever i kommunens grunnskole under gjennomføringen av kurset. Lover og regelverk for grunnskoler er derfor gjeldende. Kurset skal være politisk, religiøst, etnisk, kjønnsmessig og på alle andre måter nøytralt. Elever som deltar på kurset, er forsikret gjennom kommunens avtaler.

Sommerskolen forbeholder seg retten til å avlyse kurs på langt eller kort varsel, flytte kurs, endre innhold eller lengde på kurs eller tilby elever plass på andre uker/kurs for å fylle opp ved lav påmelding.

Personvern: Ved å sende inn påmelding godtar du Kongsberg kommune og Sommerskolens retningslinjer for bruk av personopplysninger.  https://www.kongsberg.kommune.no/personvernerklaering-kongsberg-kommune