PROGRAM FOR SOMMERSKOLEN I KONGSBERG

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever i Kongsberg kommune

UKE 25

UKE 26

UKE 31

UKE 32