Aktiviteter
for 2. trinn

Dette er aktivitetene for elever som
går i 2. klasse våren 2021

AKTIVITETER FOR 2. TRINN